Hur vill våra kommunalvalskandidater förbättra jämställdheten?

Hur vill våra kommunalvalskandidater förbättra jämställdheten?

19.3.2021

Många beslut som fattas i en kommun påverkar jämställdheten och hur den utvecklas. Hur ser våra blivande kommunala beslutsfattare på jämställdhet, mångfald och likabehandling? Och hur vill de främja jämställdheten om de blir invalda?

Österbottens jämställdhetsgrupp utmanar alla kommunalvalskandidater i Österbotten att ge vallöften om jämställdhet på sociala medier. På det sättet vill gruppen inspirera kandidaterna att fundera på jämställdhetsfrågor och, om de blir valda, att främja dem.

Att delta i kampanjen är enkelt. Kandidaten postar ett vallöfte i en jämställdhetsfråga som är viktig för henne eller honom och taggar inlägget med #JämställtÖsterbotten, så det lätt kan hittas och delas. Löftena delas också i jämställdhetsgruppens kanaler. Kampanjen pågår under tiden 19.3–31.5.

Material till kandidater

Kommunernas förtroendevalda har stora möjligheter att påverka jämställdheten

Det är viktigt att alla kommunala beslutsfattare har kunskap om jämställdhetsfrågor.

– Vi vill lyfta jämställdhetsfrågor på det här sättet, eftersom kommunala beslutsfattare påverkar hur invånarnas välfärd utvecklas och hur jämställdheten mellan könen förverkligas i praktiken. Jämställdhet och likabehandling behöver beaktas i all verksamhet i kommunen, säger Ann-Sofi Backgren som är ordförande för Österbottens jämställdhetsgrupp.

Kommunen kan främja jämställdheten genom att ordna tjänster så att de beaktar de olika könens behov. Erbjuder din kommun till exempel jämlika möjligheter till fritidsaktiviteter, träningspass och lokaler för män, kvinnor, pojkar och flickor i olika åldrar, samt för könsminoriteter? Eller har din kommun bedömt budgetens könskonsekvenser? Kommunen är också en stor arbetsgivare och ansvarar för en jämställd personalpolitik.

Alla kommunala beslutsfattare rekommenderas att titta igenom den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Hittills har 11 österbottniska kommuner undertecknat deklarationen. Österbottens jämställdhetsgrupps målsättning är att Österbotten ska vara det första landskapet i Finland där alla kommuner har undertecknat deklarationen och därigenom förbundit sig till att främja jämställdhet mellan könen i kommunen.

Österbottens jämställdhetsgrupp fungerar vid Österbottens förbund. I gruppen finns representanter för kommuner, läroanstalter, organisationer och företag i Österbotten.

Gå till "Aktuellt från förbundet"