Lampa, växt, lamppu, kasvi

I vårens ansökningsomgångar kom 14 projektansökningar

27.6.2022

Österbottens förbund utlyste under våren två ansökningsomgångar för EU-finansiering. Ansökningsomgången för Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) avslutades 22.6. I ansökan efterlystes projekt som faller under prioritering 1 (Ett innovativt Finland) särskilt mål 1.1 Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik eller särskilt mål 1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och myndigheter. Verksamheten i projekt som finansieras ska vara förenlig med tyngdpunkterna i strategin för smart specialisering i Österbotten 2022–2025. 
 
Åtta projekt ansökte om finansiering. Tre projekt är så kallade grupprojekt med 2–3 genomförare. Totalt inkom 13 ansökningar inom utsatt tid. De inlämnade ansökningarna tas till behandling i augusti. Finansieringsbesluten tas under hösten.   

Sex ansökningar kring hållbar stadsutveckling 

Vid ansökningsomgången för hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal som avslutades 9.6 efterlystes projekt som är förenliga med programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och ekosystemavtalet för Vasa stadsregion samt främjar målen i dessa.  
 
Sex projekt ansökte om finansiering. Tre projekt är så kallade grupprojekt med 2–3 genomförare, totalt inkom 12 ansökningar inom utsatt tid. Stödbesluten tas under hösten. 

Gå till "Aktuellt från förbundet"