Kommunerna i de österbottniska landskapen sammanstrålar inför klimatutmaningen

Kommunerna i de österbottniska landskapen sammanstrålar inför klimatutmaningen

23.9.2022

Det första klimatseminariet för kommunerna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten diskuterar kommunernas roll inför klimatutmaningen. Vid seminariet Tillsammans för klimatet får deltagarna höra om bland annat om den nya skyldigheten att göra upp kommunala klimatplaner samt effektfullt klimatarbete. Programmet börjar med välkomstord av minister Antti Kurvinen, och inledningsanförandet hålls av framtidsforskare, professor Markku Wilenius.

”Klimatförändringen och överkonsumtionen av naturresurser är ett av mänsklighetens allvarligaste problem. Kommunerna har en betydelsefull roll när det gäller att övergå till ett klimatneutralt samhälle, eftersom de gör en stor insats genom att minska utsläppen. Man behöver ju inte grunna på allt ensam, utan samarbete i klimatfrågor är mycket viktigt. Därför bjuder vi in samtliga kommuner i området så att de tillsammans kan fundera över vad de kan göra för klimatet!” säger landskapsdirektör Heli Seppelvirta vid Södra Österbottens förbund.

Landskapsdirektören i Österbotten Mats Brandt, som varit djupt engagerad i klimatarbetet i Jakobstadsregionen, vill också framhålla vikten av samarbete: ”Klimatarbete tillsammans med invånare, företag och andra kommuner ger goda resultat”.

Seminariet är också högaktuellt: enligt den ändring av klimatlagen som var på remiss i sommar kommer alla kommuner i Finland att åläggas att göra upp en kommunal klimatplan. I klimatplanen ska kommunen redogöra för sina utsläpp och ange åtgärder som ska minska utsläppen i kommunen.

”I landskapen behöver arbetet mot klimatförändringen ses som något som ger mervärde och livskraft. Den nya skyldigheten innebär en möjlighet att vidareutveckla kommunernas verksamhet och skapa en miljö, där näringslivet och invånarna gynnas av den gröna omställningen till ett klimatneutralt samhälle”, kommenterar landskapsdirektören i Mellersta Österbotten Jyrki Kaiponen.

Det kommunala klimatseminariet ordnas den 7 oktober i Härmä spa i Kauhava. Seminariet är kostnadsfritt och anmälan är öppen för alla intresserade, men dagen riktar sig särskilt till anställda och beslutsfattare i kommunerna. 

Kolla in programmet och anmäl dig senast den 30 september.

Seminariet arrangeras av Södra Österbottens förbund, Mellersta Österbottens förbund, Österbottens förbund samt NTM-centralerna i Södra Österbotten och i Österbotten. Seminariet backas upp av landskapsförbundens pågående kommunala klimatprojekt, som har fått miljöministeriets understöd Regioner som stöd för kommunernas klimatarbete.

Gå till "Aktuellt från förbundet"