Landskapsdirektörerna om utkastet till plan- och bygglag: Ändra inte det som fungerar

7.10.2021

Landskapsdirektörerna i hela landet föreslår att beredningen av plan- och bygglagen avbryts helt. Det är inte möjligt att gå framåt med utkastet till lagförslag i sin nuvarande form i en situation då beredningen kört in i en politisk återvändsgränd. Det skulle vara mest ändamålsenligt att avbryta beredningen helt.

Ställningstagandet från landskapsdirektörerna (på finska)

Gå till "Aktuellt från förbundet"