Österbotten får ny jämställdhetsgrupp

Österbotten får ny jämställdhetsgrupp

17.1.2022

Landskapsstyrelsen beslöt idag att tillsätta Österbottens jämställdhetsgrupp för perioden 2022–2023. De senaste åren har gruppen aktivt lyft fram aktuella frågor kring jämställdhet mellan könen till exempel genom att ordna evenemang och dela ut priset Årets jämställdhetsföretag.

Ann-Sofi Backgren har varit ordförande för gruppen i över tio år.

– Jämställdhetsgruppen har byggt upp viktiga nätverk och kunnat stöda kommunerna i deras jämställdhetsarbete. Vi har lyft fram att arbetsmarknaden behöver bli mindre könsuppdelad, och när vi utsåg Årets jämställdhetsföretag fick vi belysa jämställdhet i arbetslivet på ett positivt sätt. Gruppens arbete har väckt positiv uppmärksamhet inte bara i andra landskap i Finland utan även i Norden och i Europa, till och med på ett världsforum, säger Backgren.

Anna Bertills valdes till ny ordförande för gruppen.

Kommunerna i Österbotten, högskolor och yrkesläroanstalter samt organisationer och sammanslutningar som står näringslivet nära kan föreslå medlemmar till Österbottens jämställdhetsgrupp. Landskapsstyrelsen tillsätter jämställdhetsgruppen utifrån förslagen.

Bild: Årets jämställdhetsföretag 2021 Oy Gambit Labs Ab, prisceremoni. Triinu Varblane, Kaj Suomela, Tim Wallin, Hanna Salo. (Fotograf:Jonny Huggare Smeds/projektet Future Cleantech Solutions)

Gå till "Aktuellt från förbundet"