Rekryteringsprocessen för en ny landskapsdirektör startar

Rekryteringsprocessen för en ny landskapsdirektör startar

19.4.2021

Landskapsstyrelsen beslöt idag konstatera att tjänsten som landskapsdirektör i Österbotten ska ledigförklaras. Landskapsdirektör Kaj Suomela är vald till tjänsten som för en femårsperiod som upphör 30.4.2022. Enligt landskapsstyrelsen är det ändamålsenligt att välja en ny landskapsdirektör vid landskapsfullmäktiges möte hösten 2021. Landskapsdirektören utnämns till tjänsten från och med 1.5.2022.

Landskapsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp som ska leda rekryteringsprocessen. Arbetsgruppen består av medlemmarna i landskapsfullmäktiges och landskapsstyrelsens presidier, och den leds av styrelsens första viceordförande Mikaela Björklund.

Landskapsdirektören, som är underställd landskapsstyrelsen, leder samkommunens förvaltning, skötseln av ekonomin samt den övriga verksamheten.

Gå till "Aktuellt från förbundet"