Stöd för hållbar tillväxt och livskraft (AKKE) kan sökas i Österbotten

Stöd för hållbar tillväxt och livskraft (AKKE) kan sökas i Österbotten

2.12.2021

Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för att stöda sådant avtalsenligt samarbete som nämns i regeringsprogrammet och landskapens egeninitierade utveckling.

Österbottens förbund kan bevilja stöd för:

  • Allmänna regionala utvecklingsprojekt eller
  • Beredningsstöd för direktfinansierade EU-projekt

Sökande kan vara forsknings- och utbildningsorganisationer, utvecklingsorganisationer inom näringslivet, offentligt ägda teknologi- och kompetenscenter, kommuner och andra offentliga samfund, föreningar och andelslag.

Läs mer om anslaget

Gå till "Aktuellt från förbundet"