Tudelade åsikter om förslaget till landskapsområden

Tudelade åsikter om förslaget till landskapsområden

21.12.2020

Miljöministeriet har kompletterat sitt förslag till uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden. Österbottens förbund ger det kompletterande förslaget både ris och ros.

Områdesavgränsningarna av Kvarkens skärgårdslandskap och Björköby skärgårds kulturlandskap har minskats, men Österbottens förbund anser fortfarande att det är obefogat att förena de nationellt värdefulla kulturpåverkade miljöerna med vidsträckta vattenområden. De vattenområden, holmar och skär som omfattas av avgränsningarna ingår till stor del i Natura 2000-områden, naturskyddsområden och världsarvet, trots att den uttryckliga föresatsen i ministeriets förslag har varit att undvika överlappningar.

Förbundet anser det vara en bra lösning att avgränsningen av Laihela ås kulturlandskap har ändrats och Harrströms ådals kulturlandskap faller bort som förslag till landskapsområde.

I den uppdaterande inventeringen har Orisberg kulturlandskap samt Gamla Vasa kulturlandskap föreslagits bli nya nationellt värdefulla landskapsområden. Förbundet är tillfreds med detta, eftersom det hade föreslagit områdena i sitt tidigare utlåtande om inventeringen.

Gå till "Aktuellt från förbundet"