Upphandling: Utredning av energiproduktion i Österbotten och Södra Österbotten 2050

18.11.2020

Österbottens förbund ber i samarbete med Södra Österbottens förbund om offerter på en utredning där utsläppsfria energiformer och deras potential i landskapen Österbotten och Södra Österbotten.

Utredningen Energiproduktion i Österbotten och Södra Österbotten 2050 ska användas som en central bakgrundsutredning i landskapens strategiska planering.

Arbetet ska vara klart våren 2021. Anbuden ska lämnas in senast 4.12.2020 kl. 16.00

Offertförfrågan finns i Hilma.

Gå till "Aktuellt från förbundet"