Upphandling: Vindkraftsutredning för Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten

18.11.2020

Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund ber om offerter på uppgörande av en vindkraftsutredning. Utredningen uppgörs som underlag för landskapsplanläggningen. Anbuden ska lämnas in senast 4.12.2020 kl. 16.00.

Offertförfrågan finns i Hilma.

Inga frågor om preciseringar av offertförfrågan inkom inom utsatt tid.

Gå till "Aktuellt från förbundet"