Utlysning av Eruf-finansiering i Österbotten

Utlysning av Eruf-finansiering i Österbotten

12.5.2022

Den nya programperiodens första ansökningar om finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är nu utlysta vid Österbottens förbund. Den första ansökningsomgången omfattar programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och delen för hållbar stadsutveckling, Vasas ekosystemavtal.

Mer information om ansökningstider, prioriteringar och mål för ansökningarna finns i Österbottens förbunds ansökningsannonsen för ERUF-finansiering och hållbar stadsutveckling (Vasas ekosystemavtal) och på vår webbplats under öppna ansökningar.

Gå till "Aktuellt från förbundet"