Vaasas ekosystemavtal – ansökningsomgång öppen!

Vaasas ekosystemavtal – ansökningsomgång öppen!

15.9.2022

Ansökningsomgång 2/2022 är öppen 15.9–19.10.2022. Länk till ansökningsomgången (eura2021.fi).

Projekt inom hållbar stadsutveckling/Vasas ekosystemavtal ska vara förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Vasa stadsregion och staten. Projekten ska främja målen för åtgärdshelheterna som definierats i ekosystemavtalet. Genom ekosystemavtalet om innovationsverksamhet mellan Vasa stadsregion och staten stöds skapandet av ett attraktivt kompetenskluster och innovationsmiljöer samt områdets aktörers koppling till internationella nätverk och värdekedjor för forskning, utveckling och innovationer. Avtalet syftar till att utveckla innovationsekosystem, stärka kompetensspetsar samt öka forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FoUI) verkningsfullhet stadsbaserat.  

De ansökta projekten ska vara förenliga med programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 och ekosystemavtalet för Vasa stadsregion samt främja målen i dessa.

Gå till "Aktuellt från förbundet"