Västra Finlands FRO-informationsmöte

Västra Finlands FRO-informationsmöte

12.10.2022

Västra Finlands FRO-informationsmöte (på finska) hålls den 1 november kl. 9.30 via Teams. Vid mötet redogörs för vad som är aktuellt när det gäller den FRO-finansiering som landskapen och NTM-centralen beviljar.

FRO kommer att ta itu med de socioekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av övergången till en koldioxidsnål ekonomi för att trygga sysselsättningen och hållbara regionala ekonomier. FRO-finansiering tillhandahålls av både landskapsförbunden och NTM-centralen i Mellersta Finland.

Läs mer (på finska) och anmäl dig. 

Gå till "Aktuellt från förbundet"