Landskapets symboler

Det österbottniska landskapsvapnet

I rött fält kungliga Vasa-ättens kännetecken (en stormvase) samt en ginstam, båda av guld; i ginstammen fyra röda springande hermeliner, ställda 2+2
(28.9.1997, Juhani Vepsäläinen).

Stormvasen är den kungliga Vasa-ättens kännetecken.

Hermeliner är traditionella symboler i det österbottniska landskapsvapnet. De avspeglar pälsdjursjaktens stora betydelse i gångna tider. Det finns fyra hermeliner i vapnet, eftersom det finns fyra ekonomiska regioner i landskapet.

Färgerna, röd och guld, är Finlands gamla färger. De används alltjämt av den finlandssvenska befolkningen.

Färger: röd Pantone PMS 199 och guld.

Husbondsvimplar

Den österbottniska, gulröda husbondsvimpeln med hermeliner och vasar som motiv kan frågas efter hos följande återförsäljare:

Andra symboler

Blomma: älgört/mjördört (Wikipedia)
Fisk: sik
Fågel: tornsvala
Träd: klibbal
Däggdjur: älg
Sten: Vasa granit (Kvarken.fi)

Sång

Vasa marsch

1. I högan nord vår vagga stod
vid stormigt hav och skummig flod,
Vi växte upp ur frostig bädd
som vintergran i drivor klädd.
Han står så grön
i vita snön,
han reser stark
sin kronas park
ur armod och ur ödemark.

2. Som tusen vågor sammangå
kring Finlands bygd i gördel blå,
så mötas hjärtan, mötas namn,
o, fosterland, uti din famn.
Att bära glatt
din fanas skatt,
att kämpa med
i främsta led
var fäders bragd, var Vasa sed.

3. Vårt land! Vårt finska fosterland!
Din fasta botten är vår strand.
Så lär oss bli din starka vall,
som havets våg ej bryta skall.
Slå högt, vår barm!
Väx stark, var arm!
Väx stor i skygd
av söners dygd,
vår höga nord, vår finska bygd!