Människor i sommarmiljö. Ihmisiä kesäympäristössä.

Regionala ekosystem för innovativa vätgaslösningar i fokus i nytt projekt

27.6.2024

Österbottens förbund startar upp ett nytt Interreg Europe-finansierat projekt, Hyperion – Hydrogen Uptake in European Regions.  

I projektet deltar åtta regioner runtom i Europa och sammanlagt elva projektpartner. Under de kommande fyra åren ska partnerna lära sig av varandra och tillsammans hitta innovativa lösningar och arbetssätt som stärker regionernas förutsättningar att bygga upp regionala ekosystem för en hållbar industriell omställning baseras på vätgaslösningar (H2) och i synergi med regionernas strategier för smart specialisering.

Projektet leds av det regionala utvecklingsbolaget i Empolese Valdelsa i samarbete med regionen Toscana. I projektet deltar också regionala och lokala myndigheter från Norge, Danmark, Belgien, Spanien, Polen och Rumänien samt Hydrogen Europe Research som rådgivande partner.

I slutet av juni höll konsortiet sitt startmöte i Florens, Italien. Under mötet presenterades en nulägesanalys för respektive region och inledande diskussioner fördes kring hur man kan bygga vidare på varandras identifierade styrkor kring vätgaslösningar och lösa möjliga flaskhalsar och svagheter. I samband med mötet hölls ett intressant studiebesök vid Baker Hughes huvudkvarter och test- och utbildningscenter Hydrogen Village i Florens, där projektpartnerna fick en insyn i företagets utveckling av kompressorteknik och gasturbiner i vätgasvärdekedjan.

Österbottens förbund kommer att aktivt inkludera regionala intressenter i projektets implementering och framför allt i processen av erfarenhetsutbyte mellan regionerna kring exempelvis planering av markanvändning och industriområden för vätgasproduktion, innovationspolitik, kompetensutveckling och utbildningsåtgärder samt ekosystemsamarbete. På så vis är målet att projektet blir en värdefull plattform för ny kunskap, idéer och nya internationella kontakter.

Projektets kontaktperson i Österbottens förbund: Johanna Dahl, regionutvecklingsexpert.

Bild: Konsortiet höll sitt startmöte i Florens, Italien i början av juni.

Gå till "Aktuellt från förbundet"