Kyro älv. Kyrönjoki.

Totalt 45 myndighetsutlåtanden om förslaget till Österbottens landskapsplan 2050

17.6.2024

Landskapsstyrelsen godkände på sitt möte måndagen den 17 juni bemötandena till de utlåtanden som kommit in från kommuner och andra myndigheter om förslaget till ny landskapsplan. Totalt inlämnades 45 utlåtanden under vårens remissperiod.

Allmänt ansågs förslaget till Österbottens landskapsplan 2050 vara väl gjort och grunda sig på tillräckliga utredningar och en omfattande dialog. I utlåtandena gavs kommentarer och ändringsförslag till de flesta teman, men de föranleder inga större ändringar i planförslaget.

Förslaget till landskapsplan läggs i följande skede av planläggningsprocessen fram offentligt.

Lagförslag om havsbaserad vindkraft i ekonomiska zonen

Landskapsstyrelsen tog under mötet också ställning till regeringens lagförslag om havsbaserad vindkraft i den ekonomiska zonen. I sina riktlinjer för förbundets utlåtande konstaterar styrelsen att såväl landskapsplanerna som havsplanerna som godkänns av landskapen behöver beaktas på ett behörigt sätt av statsrådet för att det ska finnas en helhetsbild av havets områdesanvändning. Kommunerna och regionerna behöver också beaktas i beskattningsintäkterna.

Styrelsen konstaterar även att det är skäl att överväga om man i Finland kunde ha en och samma myndighet som ansvarar för konkurrensutsättning av havsvindkraft och att det är skäl att säkerställa att förvaltningsdomstolen får tillräckliga resurser för effektiv handläggning av besvär.

Österbottens partnerskapsnätverk inleder sin verksamhet

Österbottens partnerskapsnätverk är Österbottens förbunds öppna samarbetsforum för organisationer, föreningar och andra frivilliga aktörer. Syftet med nätverket är att tillgodose såväl organisationernas behov som deras önskemål om sektorövergripande samverkan samt öka organisationernas delaktighet i förbundets verksamhet. Nätverksarbetet inleds med en enkät till organisationer och föreningar samt planering av verksamheten för åren 2024–2025.

Protokollet kan senare läsas här:

Foto: Antti Kuusiniemi

Gå till "Aktuellt från förbundet"