Text på blå bakgrund: Wasa Future Festival: Teksti sinisellä taustalla: Wasa Future Festival.

Träets potential och landsbygdens livskraft – välkommen på Wasa Future Festival den 5 augusti!

19.6.2024

Österbottens förbund bjuder in till en seminariedag med temat skog under Wasa Future Festival måndagen den 5 augusti.

Under seminariet sätts fokus på träets potential och hur en ökad förädlingsgrad inom skogsbranschen kan ge ett uppsving för landsbygdens livskraft. Hur kan vi få ut 200 miljoner euro mer ur Österbottens skogar med samma avverkningsmängder? Hur bygga upp hållbara lokala energilösningar på landsbygden och lösningar för cirkulär ekonomi inom den lokala industrin?

Seminariet är öppet för alla intresserade och deltagande är gratis. Kaffeservering.

Plats: Wasa Innovation Center (Gerbyvägen 18, Vasa).

Wasa Future Festival ordnas den 5-10 augusti. Se hela veckans program på evenemangets webbplats.

Varmt välkommen!

Program må 5.8.2024

  • 12.00. "Välkommen", Mats Brandt, landskapsdirektör, Österbottens förbund. 
  • 12.00–12.20. ”Politikens höst”, riksdagsledamot Matias Marttinen, saml.
  • 12.20–13.00. ”Ur Finlands skog och från landsbygden kommer framtidens ingredienser”, statssekreterare Päivi Nerg, Jord- och skogsbruksministeriet.
  • 13.00–14.00. ”Från plankor till läkemedel – mervärde för skogssektorn”, Monika Österberg, professor, Aalto-universitetet, medlem i den finländska vetenskapspanelen för skogsbioekonomi.

"Träet är vägen framåt!", Maarit Lindström, direktör, Skogsindustrin r.f.

  • 14.00–14.30. Kaffepaus. Vernissage: Permanent utställning ”Regionens innovationer och kunnande”
  • 14.30–15.00. "Industriområden, cirkulär ekonomi och industriella kolsänkor", Alholmen Circular Economy Platform, Åsa Björkman, Concordia
  • 15.00–15.30. ”New rural life”, Sol, vind och vatten – långsiktigt hållbara resurser på en livskraftig landsbygd. Ingvar Kulla, vd, Esse Elektro-kraft, Mathias Högbacka, verksamhetsledare, Aktion Österbotten och PEAK-projektet (Utvecklande av ett lokalt energisystem i Österbotten).
Gå till "Aktuellt från förbundet"