Vissla. Pilli.

Utbildning: Visselblåsarskydd som en del av expertarbetet

31.5.2024

Justitieministeriet ordnar en utbildning i visselblåsarskydd (whistleblowing) riktad till experter och ledning i organisationer i Österbotten. Utbildningen är på finska och ordnas 1.8.2024 kl. 9.00–15.30 på distans via Teams.

Program (på finska) och anmälan senast 31.7.2024 kl. 12.

Justitieministeriet kommer under hösten även att ordna motsvarande utbildningstillfällen på svenska.

Gå till "Aktuellt från förbundet"