Arbetsplatser

Västra Finlands Europakontor söker en
EU-expert
för visstidsanställning

Västra Finlands Europakontor i Bryssel arbetar med intressebevakning för landskapen Södra Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten och Satakunta, samt med stöd och information för projektverksamhet.
Läs mer om jobbet (på finska)

wfeo logo

 


Österbottens förbund arbetar med regional utveckling i landskapet Österbotten med sina mer än 180 000 invånare. Vi bevakar invånarnas, näringslivets och kommu­nernas intressen i Vasaregionen, Jakobstadsregionen, Kyrolandet och Sydösterbotten.

Ansökningar om praktikplatser kan skickas till registratorskontoret på adressen kirjaamo@obotnia.fi.

 

Uppdaterat 05.12.2018, klockan 16.42, Marie Sjölind.