Arbetsplatser

Landskapsreformen ska enligt planerna träda i kraft 1.1.2020. Då flyttas många olika tjänster, däribland social- och hälsovårdstjänsterna och många regionala tjänster in under samma tak. På organisationsnivå berörs bland annat kommunerna, sjukvårdsdistrikten, samarbetsområdena inom social- och hälsovården, räddningsverken, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och TE-byråerna. Landskapsförbunden ansvarar för beredningen av landskaps- och vårdreformen i respektive landskap.

Nu erbjuder vi en

JURIST

en nyckelposition för viss tid inom beredningsarbetet för landskaps- och vårdreformen.

Som jurist är du en del av den mångprofessionella grupp som arbetar med beredningen och som består av sakkunniga från olika organisationer. Du kommer främst att jobba med avtals- och personaljuridik men får också ta tag i en rad andra uppgifter. Du har en juris magisterexamen (eller motsvarande tidigare examen) och lämplig arbets­erfarenhet. Särskilt värdesätter vi arbetserfarenhet från den kommunala och/eller statliga sektorn.

Till vårt team söker vi en kollega som är van att arbeta självständigt och som har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Eftersom Österbotten är ett tvåspråkigt landskap förväntar vi oss att du obehindrat kan använda svenska och finska både skriftligt och muntligt.

På befattningen tillämpas AKTA 3 kap. 23 § 3 mom. Uppge löneönskemål i din ansökan.

Befattningen är för viss tid till 31.12.2018.

Mer information ges av landskapsdirektör Kaj Suomela, tfn 050 312 8650, tisdag 12.12 kl. 12–13, torsdag 14.12 kl. 13–16 och tisdag 19.12 kl. 8–12.

Sänd din ansökan senast fredag 29.12 kl. 15.00 per e-post till adressen kirjaamo@obotnia.fi eller per post till adressen Österbottens förbund, Sandögatan 6, PB 174, 65101 Vasa.

Uppdaterat 08.12.2017, klockan 15.39, Marie Sjölind.