Kulturnämnden

Kulturnämnden har hand om den finskspråkiga befolkningens kulturärenden

Kulturnämnden har hand om den finskspråkiga befolkningens kulturärenden i landskapet. Kulturnämnden samarbetar med förbundets medlemskommuner, kultursektionen vid samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK), som sköter frågor i anslutning till den svenskspråkiga kulturen i landskapet, Centret för konsfrämjandet samt olika kulturinrättningar och medborgarorganisationer. Kulturnämnden har 13 medlemmar.

Kulturnämndens medlemmar 2017–2019

Ordförande Oili Airaksinen-Rajala, sdp (Erika Airaksinen, sdp)

Vice ordförande Manu Korkman, saml (Piia Eerola, saml)

Pekka Perälä, sdp (Jessica Halenius, sdp)

Sini Karjalainen, sdp (Anne-Mari Hiivanainen, sdp)

Kenneth Huumarsalo, sdp (Heikki Koskimäki, sdp)

Markku Ahonpää, sdp (Erkki Lehtimäki, sdp)

Jessica Bårdsnes, saml (Antero Varila, saml)

Emine Ehrström, gröna (Marko Perälä, gröna)

Päivi Karppi, sannf. (Mauri Ollila, sannf.)

Ari Koski, kd (Isa-Maria Söderudd, kd)

Tellervo Vallius, kd (Pirjo Hokkanen, kd)

Sauli Isokoski, vf (Sirpa Sainio, vf)

Toivo Ikonen, c (Päivi Koskenmaa, c)

Landskapsstyrelsens representant i kulturnämnden är Anita Niemi-Iilahti (sdp).

Föredragande och sekreterare:

Tarja Hautamäki
Kulturchef
Telefon:06 320 6542

 

Uppdaterat 25.09.2019, klockan 11.50, Tarja Hautamäki.