Landskapsstyrelsen

Förbundets arbete leds av landskapsstyrelsen

Den praktiska verksamheten i Österbottens förbund leds av en landskapsstyrelse med 13 medlemmar. Styrelsen utses av landskapsfullmäktige för två år i sänder.

Landskapsstyrelsen leder byråns praktiska verksamhet, bereder de ärenden som behandlas av landskapsfullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut och ser till landskapets intressebevakning.

Kommunalvalets resultat bestämmer den politiska fördelningen av platserna

Landskapsstyrelsens sammansättning svarar mot de röstandelar som de politiska grupperna fått i kommunalvalet. Partipolitiskt fördelas platserna så att

  • SFP har 8 platser
  • SDP 2 platser
  • Saml. 1 plats
  • KD 1 plats
  • C 1 plats

Landskapsstyrelsens medlemmar 2017–2019

Ordförande Joakim Strand, SFP (Johan Kullas, SFP)
1:a vice ordf. Mikaela Björklund, SFP (Agneta Teir, SFP)
2:a vice ordf. Steven Frostdahl, SDP (Richard Sjölund, SDP)
   
Ordinarie medlem, parti Personlig ersättare, parti
Michael Luther, sfp Monica Asplund, sfp
Folke Storbacka, sfp Patrick Ragnäs, sfp
Ann-Sofi Backgren, sfp Johanna Skarper, sfp
Hans-Erik Lindgren, sfp Johanna Holmäng,sfp
Elli Flén, sfp Ulf Stenman, sfp
Marcus Suojoki, sfp Peter Boström, sfp
Anita Niemi-Iilahti, sdp Piia Yli-Heikkuri, sdp
Anne-Marie Viinamäki, saml Jessica Bårdsnes, saml
Tapio Nyysti, c Anne Rintamäki, c
May-Gret Axell, kd Tomi Kaunismäki, kd

Föredragande: landskapsdirektör Kaj Suomela, tfn 050 312 8650

Sekreterare: landskapssekreterare Margot From, tfn 044 320 6669

Möten

Landskapsstyrelsen sammanträder i genomsnitt en gång i månaden.

> Mötestider

Mötets föredragningslista läggs ut på webben en vecka före mötet. Den hålls framme tills prokollet publiceras efter justeringen.

> Mötesdokument

Vi informerar om fattade beslut på mötesdagen.

> Aktuellt från förbundet

Uppdaterat 01.09.2017, klockan 14.49, Harriet Skog-Mandell.