Landskapets samarbetsgrupp

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) samordnar genomförandet av planer och fullföljandet av avtal som påverkar utvecklingen av regionen och genomförandet av de nationella programmen och de program som medfinansieras av Europeiska unionen. I landskapets samarbetsgrupp är följande aktörer jämbördigt representerade:

- regionens kommuner och landskapsförbundet
- de statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen som är betydelsefulla med tanke på samarbetsgruppens uppgifter
- parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen, såsom arbetsmarknads- och näringsorganisationer, samt de civila samhället, såsom miljöorganisationer och organisationer som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

Medlemmar 2017–2021

Presidium

Michael Luther, sfp (Monica Asplund, sfp)
I vice ordförande Steven Frostdahl
II vice ordförande Timo Saari
III vice ordförande Minna Leppäkorpi

1. Landskapsförbundet och dess medlemskommuner

Ann-Sofi Backgren, sfp (Carina Storhannus, sfp)

Folke Storbacka, sfp (Patrick Ragnäs, sfp)

Joakim Strand, sfp (Johan Kullas, sfp)

Johanna Holmäng, sfp (Hans-Erik Lindgren, sfp)

Steven Frostdahl, sdp (Tapio Nyysti, c)

Anne-Marie Viinamäki, saml (May-Gret Axell, kd)

2. De statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen

Timo Saari (Mika Palosaari)

Karin Kainlauri (Pauliina Sundin)

Vincent Westberg (Karoliina Laakkonen-Pöntys)

Anders Östergård (Vesa Leino)

Marianne West-Ståhl (Harri Varhama)

Jouni Kytösaari (Marko Muotio)

3. De för den regionala utvecklingen viktigaste arbetsmarknads- och näringsorganisationerna

Jari Neulaniemi (Eeva Gräsbeck)

Ahti Ruoppila (Tapio Ruostetoja)

Minna Leppäkorpi (Helena Hakko)

Juha Häkkinen (Mia Brännbacka)

Kaj Svels (Mikael Finnäs)

Susanne West (Hannu Uitto)

Mathias Högbacka (Matti Jaskari)

Föredragande:

Kaj Suomela
Landskapsdirektör
Telefon:050 312 8650

Sekreterare:

Johanna Leppänen
Specialplanerare
Telefon:06 320 6553
Mobiltelefon:044 320 6909

 

Uppdaterat 24.02.2020, klockan 11.49, Harriet Skog-Mandell.