Landskapets samarbetsgrupp

Landskapets samarbetsgrupp (MYR) samordnar genomförandet av planer och fullföljandet av avtal som påverkar utvecklingen av regionen och genomförandet av de nationella programmen och de program som medfinansieras av Europeiska unionen. I landskapets samarbetsgrupp är följande aktörer jämbördigt representerade:

- regionens kommuner och landskapsförbundet
- de statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen som är betydelsefulla med tanke på samarbetsgruppens uppgifter
- parter som är viktiga med avseende på regionutvecklingen, såsom arbetsmarknads- och näringsorganisationer, samt de civila samhället, såsom miljöorganisationer och organisationer som främjar jämlikhet och icke-diskriminering.

Medlemmar 2014–2016

Ordförande
Michael Luther, sfp (Hans-Erik Lindgren sfp)

1. Landskapsförbundet och dess medlemskommuner

Ann-Sofi Backgren (sfp) (Carina Storhannus sfp)

Elli Flén (sfp) (Ulf Stenman sfp)

Joakim Strand (sfp) (Anna Bertills sfp)

Richard Sjölund (sdp) (Anne Rintamäki c.)

Juha Häkkinen (saml.) (Riitta Pääjärvi-Myllyaho saml.)

Maria Tolppanen (sf.) (May-Gret Axell kd.)

2. De statliga myndigheter som finansierar programmen och andra organisationer inom statsförvaltningen

Kaj Kaski (Vesa Kojola)

Harriet Hermans (Minna Uusimäki)

Vincent Westberg (Aulis Rantala)

Anders Östergård (Veijo Voutilainen)

Marianne West-Ståhl (Marja-Riitta Vest)

Jouni Kytösaari (Marko Muotio)

3. De för den regionala utvecklingen viktigaste arbetsmarknads- och näringsorganisationerna

Tuija Kivioja (Margareeta Verronen)

Katja Kaivonen (Tapio Ruostetoja)

Minna Leppäkorpi (Helena Hakko)

Kaj Svels (Mia Brännbacka)

Madelene Lindqvist (Hannu Uitto)

Mathias Högbacka (Matti Jaskari)

Föredragande:

Kaj Suomela
Landskapsdirektör
Telefon:050 312 8650

Sekreterare:

Johanna Leppänen
Specialplanerare
Telefon:06 320 6553
Mobiltelefon:044 320 6909

 

Uppdaterat 24.04.2017, klockan 16.37, Harriet Skog-Mandell.