Register över bindningar

Uppgifterna om bindningar för Österbottens förbunds förtroendevalda och tjänsteinnehavare finns i Sidonnaisuusrekisteri, ett elektroniskt register över bindningar. Enligt kommunallagen (410/2015) ska vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare vid samkommuner lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar.

Redogörelserna för bindningar innehåller:

1. Uppgifter i ledningen och förtroendeuppdrag i företag och sammanslutningar

2. Betydande förmögenhet, till exempel betydande innehav av fastigheter eller bostadsaktier

3. Andra bindningar, till exempel verksamhet i föreningar och stiftelser

 

De förtroendevalda och tjänsteinnehavarna ansvarar själv för uppgifterna om sina bindningar. 

Uppdaterat 03.01.2018, klockan 13.29, Marie Sjölind.