Revisionsnämnden

Revisionsnämnden utvärderar hur förbundets mål uppnåtts

Revisionsnämnden, som består av landskapsfullmäktigeledamöter, bedömer hur bra de av landskapsfullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin har uppnåtts. Årligen ger den en utvärderingsberättelse till landskapsfullmäktige. Dessutom bereder den sådana ärenden i anslutning till revisionen av förvaltning och ekonomi som fullmäktige fattar beslut om.

Revisionsnämnden 2017–2021

Ordförande Martin Markén, sfp (Rainer Bystedt, sfp)

Vice ordförande Brita Brännbacka-Brunell, sfp (Helena Broända, sfp)

Liane Byggmästar, sfp (Anna-Lena Kronqvist, sfp)

Ragnvald Blomfeldt, sfp (Hans Frantz, sfp)

Kari Häggblom, sdp (Kari Koskela, sdp)

Uppdaterat 01.09.2017, klockan 15.37, Harriet Skog-Mandell.