Temporär förvaltning

Ett temporärt beredningsorgan ansvarar för beredningen det nya landskapets verksamhet och förvaltning tills landskapsfullmäktige inleder sin verksamhet i början av år 2020. Medlemmarna i organet är tjänsteinnehavare som har god sakkunskap om verksamheten och ekonomin inom sitt ansvarsområde. Organet bereder inte ärenden som kräver politiska riktlinjer.

Ordförande för beredningsorganet är Kaj Suomela, 1:a vice ordförande är Jukka Kentala och 2:a vice ordförande är Minna Uusimäki. Beredningsorganets sammansättning är följande:

Social- och hälsovården:

- socialdirektör Alice Backström, Korsholm

- resultatområdeschef Matti Paloneva, Vasa

- tf. förvaltningschef Riitta Palmberg, Kristinestad

- överskötare Marjo Orava, Jakobstad

- utbildningsöverläkare Tanja Eriksson, Vasa

- förvaltningsdirektör Olle Gull, Vasa

- chefsöverskötare Marina Kinnunen, Vasa

 

Kommunala representanter:

- sektordirektör Jukka Kentala, Vasa

- stadsjurist Anne Ekstrand, Jakobstad

- ekonomidirektör Jan Finne, Vasa

- HR-controller Päivi Berg, Vasa

Specialomsorgsdistriktet: direktör Sofia Ulfstedt, Kårkulla

NTM-centralen i Österbotten: specialplanerare Minna Uusimäki

NTM-centralen i Södra Österbotten: direktör Anders Östergård

Österbottens arbets- och näringsbyrå: servicedirektör Juha Nummela

Österbottens räddningsverk: räddningsdirektör Tero Mäki

 

Österbottens förbund:

- förändringsledare Varpu Rajaniemi

- landskapsdirektör Kaj Suomela

 

Uppdaterat 15.12.2017, klockan 08.29, Harriet Skog-Mandell.