Organisation

En demokratisk beslutsprocess

Österbottens förbund är en samkommun som utgörs av dess medlemskommuner. Politiskt valda förtroendevalda fattar besluten. Den högsta beslutanderätten innehas av landskapsfullmäktige, som valts av medlemskommunerna. Det praktiska arbetet leds av landskapsstyrelsen, som fullmäktige väljer enligt de politiska styrkeförhållandena.

I landskapsfullmäktige sitter 39 medlemmar och i styrelsen 13 medlemmar.

Österbottens förbund är en del av förvaltningen på landskapsnivå. Det finns 18 landskap i Finland.

På förbundets byrå arbetar ca 30 sakkunniga under ledning av landskapsdirektör Kaj Suomela.

organisaatio

Uppdaterat 16.08.2017, klockan 14.59, Harriet Skog-Mandell.