Personal och kontaktuppgifter

Henkilokunta 12.4.2014

Förbundets ämbetsverk är indelat i fyra huvudansvarsområden – i en stabsfunktion och tre enheter:

  • Stabsfunktionen
  • Enheten för regionutveckling
  • Enheten för områdesplanering
  • Enheten för kulturverksamhet

Österbottens förbund leds av

Kaj Suomela
Tf. landskapsdirektör 1.11.2016–30.4.2017
Telefon:050 312 8650
Suomela K 1

Karita Beijar

Projektsekreterare
Telefon:06 320 6531
Mobiltelefon:044 320 6668

Christine Bonn

Miljösakkunnig
Telefon:06 320 6535
Mobiltelefon:044 320 6570

Petra Fager

Informatör, landskapsreformen 10.10.2016–30.6.2017
Telefon:06 320 6523
Mobiltelefon:044 320 6569

Margot From

Landskapssekreterare
Telefon:06 320 6537
Mobiltelefon:044 320 6669

Ulf Grindgärds

Handläggare
Telefon:+358 44 320 6566

Tarja Hautamäki

Kulturchef
Telefon:06 320 6542
Mobiltelefon:044 723 5007

Ann Holm

Planläggningsdirektör
Telefon:06 320 6540
Mobiltelefon:044 320 6540

Marianne Höglund

Förvaltningssekreterare
Telefon:06 320 6565
Mobiltelefon:044 320 6577

Riitta Isoniemi

Ekonomiassistent
Telefon:06 320 6547
Mobiltelefon:044 320 6697

Jerker Johnson

Utvecklingsplanerare, internationell koordinator
Telefon:06 320 6564
Mobiltelefon:044 320 6565

Tuomas Kiviluoma

Praktikant 16.1–8.6.2017

Johanna Leppänen

Specialplanerare
Telefon:06 320 6553
Mobiltelefon:044 320 6909

Mari Lintula

IT-expert
Mobiltelefon:040 763 6155

Siv Lundberg

Kamrer
Telefon:06 320 6525
Mobiltelefon:044 320 6959

Ritva Mertaniemi

Projektchef, En bra start i Österbotten
Mobiltelefon:044 366 4148

Pirjo Niemi

Planläggningsingenjör
Telefon:06 320 6539
Mobiltelefon:044 049 5549

Irina Nori

Utvecklingsplanerare
Telefon:06 320 6529
Mobiltelefon:044 032 0644

Gustav Nygård

Planläggningsingenjör
Mobiltelefon:050 375 9422

Victoria Nylund

Museipedagog, BARK 1.6.2016–31.12.2017
Mobiltelefon:044 055 5825

Seija Punnonen

Projektchef
Telefon:06 320 6580
Mobiltelefon:044 320 6400

Varpu Rajaniemi

Förändringsledare 1.7.2016–30.6.2017
Telefon:06 320 6541
Mobiltelefon:044 320 6561

Stefan Rannanpää

Specialplanerare
Telefon:06 320 6534
Mobiltelefon:040 721 9732

Marita Riihimäki

Planerare
Telefon:06 320 6544
Mobiltelefon:044 320 6552

Kimmo Riusala

Utvecklingsplanerare
Telefon:06 320 6528
Mobiltelefon:044 320 6206

Tuula Rytikoski

Ledningens sekreterare
Telefon:06 320 6522
Mobiltelefon:044 320 6555

Ann-Christine Sjöblom

Byråsekreterare
Telefon:06 320 6501
Mobiltelefon:044 320 6426

Marie Sjölind

Kommunikationskoordinator
Telefon:06 320 6524
Mobiltelefon:044 320 6425

Harriet Skog-Mandell

Informatör-översättare
Telefon:06 320 6526

Kaj Suomela

Tf. landskapsdirektör 1.11.2016–30.4.2017
Telefon:050 312 8650

Niklas Ulfvens

Tf. regionalutvecklingsdirektör
Telefon:06 320 6543
Mobiltelefon:044 320 6563

Tero Voldi

Trafikexpert
Telefon:06 320 6538
Mobiltelefon:044 320 6568

Jan Wikström

Planläggningsingenjör
Mobiltelefon:044 737 1585

Annina Ylikoski

Koordinator, barnkulturnätverket BARK
Mobiltelefon: 044 320 6575
Uppdaterat 01.11.2016, klockan 07.42, Harriet Skog-Mandell.