Personal och kontaktuppgifter

Henkilokunta 12.4.2014

Förbundets ämbetsverk är indelat i fyra huvudansvarsområden – i en stabsfunktion och tre enheter:

  • Stabsfunktionen
  • Enheten för regionutveckling
  • Enheten för områdesplanering
  • Enheten för kulturverksamhet

Österbottens förbund leds av

Kaj Suomela
Landskapsdirektör
Telefon:050 312 8650
Suomela K 1

Christine Bonn

Miljösakkunnig
Telefon:06 320 6535
Mobiltelefon:044 320 6570

Karl-Gustav Byskata

Specialplanerare
Telefon:06 320 6523
Mobiltelefon:044 724 9286

Johanna Dahl

Utvecklingsplanerare
Mobiltelefon:044 312 6743

Susanna Ehrs

Handläggare
Mobiltelefon:+358 (0)40 585 4270

Petra Fager

Informatör 1.1–31.10.2020
Mobiltelefon:044 320 6569

Jessica Fagerström

Projektchef, Regional samordning av digitalt stöd i Österbotten 1.1–31.10.2020
Mobiltelefon:044 781 6120

Margot From

Landskapssekreterare
Telefon:06 320 6537
Mobiltelefon:044 320 6669

Mirva Gullman

Projektplanerare, Regional samordning av digitalt stöd i Österbotten 1.1–31.10.2020
Mobiltelefon:044 709 2890

Tarja Hautamäki

Kulturchef
Telefon:06 320 6542
Mobiltelefon:044 723 5007

Ann Holm

Planläggningsdirektör
Telefon:06 320 6540
Mobiltelefon:044 320 6540

Marianne Höglund

Förvaltningssekreterare
Telefon:06 320 6565
Mobiltelefon:044 320 6577

Riitta Isoniemi

Ekonomiassistent
Telefon:06 320 6547
Mobiltelefon:044 320 6697

Jerker Johnson

Utvecklingsplanerare, internationell koordinator
Telefon:06 320 6564
Mobiltelefon:044 320 6565

Johanna Leppänen

Specialplanerare
Telefon:06 320 6553
Mobiltelefon:044 320 6909

Siv Lundberg

Kamrer
Telefon:06 320 6525
Mobiltelefon:044 320 6959

Pirjo Niemi

Planläggningsingenjör
Telefon:06 320 6539
Mobiltelefon:044 049 5549

Irina Nori

Utvecklingsplanerare
Telefon:06 320 6529
Mobiltelefon:044 032 0644

Gustav Nygård

Planläggningsingenjör
Mobiltelefon:050 375 9422

Victoria Nylund

Museipedagog, BARK
Mobiltelefon:044 055 5825

Seija Punnonen

Projektchef, Inspiration från skogen (arbetsledig 16.9.2019–31.7.2020)
Telefon:06 320 6580
Mobiltelefon:044 320 6400

Varpu Rajaniemi

Regionalutvecklingsdirektör
Telefon:06 320 6541
Mobiltelefon:044 320 6561

Stefan Rannanpää

Specialplanerare
Telefon:06 320 6534
Mobiltelefon:040 721 9732

Kimmo Riusala

Utvecklingsplanerare
Telefon:06 320 6528
Mobiltelefon:044 320 6206

Tuula Rytikoski

Ledningens sekreterare
Telefon:06 320 6522
Mobiltelefon:044 320 6555

Ann-Christine Sjöblom

Byråsekreterare
Telefon:06 320 6501
Mobiltelefon:044 320 6426

Marie Sjölind

Kommunikationskoordinator
Telefon:06 320 6524
Mobiltelefon:044 320 6425

Harriet Skog-Mandell

Informatör-översättare
Telefon:06 320 6526
Mobiltelefon:044 493 5996

Kaj Suomela

Landskapsdirektör
Telefon:050 312 8650

Niklas Ulfvens

Utvecklings- och näringslivschef
Telefon:06 320 6543
Mobiltelefon:044 320 6563

Tero Voldi

Trafikexpert
Telefon:06 320 6538
Mobiltelefon:044 320 6568

Annina Ylikoski

Koordinator, BARK
Mobiltelefon: 044 320 6575
Uppdaterat 19.02.2020, klockan 13.42, Marie Sjölind.