Personal och kontaktuppgifter

Henkilokunta 12.4.2014

Förbundets ämbetsverk är indelat i fyra huvudansvarsområden – i en stabsfunktion och tre enheter:

  • Stabsfunktionen
  • Enheten för regionutveckling
  • Enheten för områdesplanering
  • Enheten för kulturverksamhet

Österbottens förbund leds av

Kaj Suomela
Landskapsdirektör
Mobiltelefon:050 312 8650
Suomela K 1

Christine Bonn

Miljösakkunnig
Mobiltelefon:044 320 6570

Karl-Gustav Byskata

Specialplanerare
Mobiltelefon:044 724 9286

Johanna Dahl

Utvecklingsplanerare
Mobiltelefon:044 312 6743

Susanna Ehrs

Handläggare
Mobiltelefon:+358 (0)40 585 4270

Petra Fager

Informatör 1.1–31.10.2020
Mobiltelefon:044 320 6569

Jessica Fagerström

Projektchef, Regional samordning av digitalt stöd i Österbotten 1.1–31.10.2020
Mobiltelefon:044 781 6120

Margot From

Landskapssekreterare
Mobiltelefon:044 320 6669

Mirva Gullman

Projektplanerare, Regional samordning av digitalt stöd i Österbotten 1.1–31.10.2020
Mobiltelefon:044 709 2890

Tarja Hautamäki

Kulturchef
Mobiltelefon:044 723 5007

Ann Holm

Planläggningsdirektör
Mobiltelefon:044 320 6540

Marianne Höglund

Förvaltningssekreterare
Mobiltelefon:044 320 6577

Riitta Isoniemi

Ekonomiassistent
Mobiltelefon:044 320 6697

Jerker Johnson

Utvecklingsplanerare, internationell koordinator
Mobiltelefon:044 320 6565

Johanna Leppänen

Specialplanerare
Mobiltelefon:044 320 6909

Siv Lundberg

Kamrer
Mobiltelefon:044 320 6959

Irina Nori

Utvecklingsplanerare
Mobiltelefon:044 032 0644

Gustav Nygård

Planläggningsingenjör
Mobiltelefon:050 375 9422

Victoria Nylund

Museipedagog, BARK
Mobiltelefon:044 055 5825

Seija Punnonen

Projektchef
Mobiltelefon:044 320 6400

Varpu Rajaniemi

Regionalutvecklingsdirektör
Mobiltelefon:044 320 6561

Stefan Rannanpää

Specialplanerare
Mobiltelefon:040 721 9732

Kimmo Riusala

Utvecklingsplanerare
Mobiltelefon:044 320 6206

Tuula Rytikoski

Ledningens sekreterare
Mobiltelefon:044 320 6555

Ann-Christine Sjöblom

Byråsekreterare
Mobiltelefon:044 320 6426

Marie Sjölind

Kommunikationskoordinator
Mobiltelefon:044 320 6425

Harriet Skog-Mandell

Informatör-översättare
Mobiltelefon:044 493 5996

Kaj Suomela

Landskapsdirektör
Mobiltelefon:050 312 8650

Niklas Ulfvens

Utvecklings- och näringslivschef
Mobiltelefon:044 320 6563

Tero Voldi

Trafikexpert
Mobiltelefon:044 320 6568

Annina Ylikoski

Koordinator, BARK
Mobiltelefon: 044 320 6575
Uppdaterat 01.07.2020, klockan 11.21, Petra Fager.