Förbundets egna projekt

OSIRIS Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation eco-systems, PG100029


OSIRIS, funded by Interreg Europe, addresses essential challenges of seven public bodies in Europe: North (SE, FI), South (IT, PT, GR), East (SK) and West (NL). The challenges are referring to: employment, innovation, education, social inclusion and climate/energy. They all run Good Practices (GP) on Open and Social Innovation (OSI). Policy Instruments (PIs) need implementation of more effective Smart Specialization Strategies enhancing border-crossing interregional media solutions, visualizing and disseminating improvements and changes, increasing involvement for regional growth and employment.
OSIRIS aims at improving design, rapid delivery and implementation of OSI policies and Action plans through co-creative regional eco-systems for innovation, inspired by the Lead Partner co-creative cyclic GP, the Innovation Loop. Policy-makers’ innovation management skills and co-creativity will be accelerated by interregional collaboration in focussed sectors and disciplines, adopting the penta-helix model (Government-Research-Business-Citizens-Society), empowering the Public Information Sector.

For more information: http://www.interregeurope.eu/osiris/

 interreg Europe logo

 

 

 

 

En bra start i Österbotten

Projekttid: 1.1.2016–30.6.2018

Projektet ska förbättra invandrares integration och delaktighet i initialfasen. Målgruppen består av samtliga invandrargrupper. I projektet medverkar Vasa stad, samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (YA! Yrkesakademin i Österbotten), integrationsenheten i Jakobstadsnejden, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård samt Österbottens förbund.

Merparten av finansieringen kommer från Europeiska socialfonden. Övriga finansiärer är Svenska Kulturfonden och Österbottens förbund.

Kontaktperson:

Ritva Mertaniemi
Projektchef, En bra start i Österbotten
Mobiltelefon:044 366 4148

NTM KF OFPL HAV ESF

Havsplanering i Österbotten

Projekttid: 1.1.2016–31.12.2017

Projektet ska planera hur havsplaneringsdirektivet ska implementeras i Österbotten.
Projektets budget: 49 760 €

Kontaktperson:

Ann Holm
Planläggningsdirektör
Telefon:06 320 6540

 

Uppdaterat 01.06.2017, klockan 13.49, Harriet Skog-Mandell.