Förbundets historia

Österbottens förbund fyllde 20 år 2014

År 2014 var ett jubileumsår för Österbottens förbund, som grundades och inledde sin verksamhet år 1994.

Statsrådet beslöt den 9 september 1993 att ändra dåvarande Vasa läns indelning i regionplaneområden så att länet fr.o.m. 1.1.1994 delades i tre regionplaneområden: regionplaneområdet för Mellersta Österbotten, regionplaneområdet för Södra Österbotten och regionplaneområdet för Vasa kustregion. Statsrådets beslut innebar att de 18 kommunerna inom regionplaneområdet för Vasa kustregion måste bilda en samkommun för regionplanläggning.

Våren 1994 godkände kommunfullmäktige i samtliga 18 medlemskommuner det nya grundavtalet. Den 10 maj 1994 samlades kommunerna till samkommunstämma och Österbottens förbund fick därmed sin start. Landskapets namn ändrades den 26 februari 1998 genom statsrådsbeslut med stöd av lagen om landskapsindelning från Vasa kustregion till Österbotten.

Uppdaterat 10.06.2016, klockan 11.13, .