Energikusten - Österbottens klimatstrategi 2040

Strategin godkändes av landskapsstyrelsen 21.3.2016.

Bakgrund

Målet med klimatstrategin är att lyfta fram konkreta åtgärder för att bromsa upp klimatförändringen men också för att anpassa olika verksamheter till klimatförändringen, som redan idag är ett faktum.

Energikusten är ett begrepp som myntades i samband med strategiarbetet och som väl motsvarar Österbottens position som kompetenscentrum inom energi och cleantech. Å andra sidan skapar begreppet förväntningar vad gäller utvecklingen inom dessa kompetensområden.

Processen

Arbetet med att utforma en klimatstrategi för Österbotten gjordes genom att samla den stora sakkunskap som finns i landskapet. Processen byggdes upp genom workshopar där de sakkunniga jobbade inom sina olika experttemaområden. Under vintern 2013 och våren 2014 samlades sex temagrupper (energi, boende och byggande, trafik, avfallshantering, jord- och skogsbruk samt industri) för att ta fram Österbottens klimatstrategi.

Inledningsvis definierades utmaningar inom de olika temaområdena varefter målsättningar för att lösa utmaningarna togs fram. I följande skede utformades åtgärder för att uppnå målsättningarna. Klimatstrategin är långsiktig och därför har det varit viktigt att ta fram åtgärder som kan igångsättas så snabbt som möjligt så att vi ska hinna nå målsättningarna före år 2040.

 

Cykel med blommorFoto: Christine Bonn

Uppdaterat 22.06.2020, klockan 15.32, Marie Sjölind.