Kontaktuppgifter

Ta gärna kontakt med oss!

Christine Bonn

Miljösakkunnig
Telefon:06 320 6535
Mobiltelefon:044 320 6570

Ann Holm

Planläggningsdirektör
Telefon:06 320 6540
Mobiltelefon:044 320 6540

Pirjo Niemi

Planläggningsingenjör
Telefon:06 320 6539
Mobiltelefon:044 049 5549

Gustav Nygård

Planläggningsingenjör
Mobiltelefon:050 375 9422

Tero Voldi

Trafikexpert
Telefon:06 320 6538
Mobiltelefon:044 320 6568

Jan Wikström

Planläggningsingenjör
Mobiltelefon:044 737 1585
Uppdaterat 12.09.2014, klockan 11.13, .