Natur- och kulturmiljö

Miljöplanering

Landskapsplaneringen samordnar sådana planer som landskapsförbunden enligt lagen om regional utveckling och förvaltning av strukturfondsverksamheten ansvarar för. Som en del av den riksomfattande utvecklingen av planeringen ska förbunden utarbeta planer som gäller naturresurser och miljö och som har stor regional räckvidd.

En god livsmiljö är ett av huvudmålen i Österbottens landskapsstrategi 2014–2017. För att det målet ska uppnås krävs en natur med stor mångfald och rena vatten. Ett annat huvudmål i strategin är en konkurrenskraftig region. Där är en av delmålsättningarna att ha värdesatta kulturmiljöer och levande kulturarv.

Lyttsbacka vid HemsjonLyttsbacka i Terjärv. Foto: Österbottens förbund

 

Uppdaterat 26.11.2015, klockan 16.13, Gustav Nygård.