Österbottens landskapsplan 2030

Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände landskapsplanen 29.9.2008. Planen fastställdes av miljöministeriet 21.12.2010.

landskapsplan kartaKartdel A
Kartdel B
Kartdel C
Indexkarta och beteckningar

Beteckningar och bestämmelser

Planbeskrivning

Helhetsbedömning av landskapsplanens konsekvenser

Sammanställning av helhetslandskapsplanen och etapplanerna:
Kartdel A
Kartdel B
Kartdel C

Du kan också studera landskapsplanen och etapplandskapsplanerna i denna karttjänst.

Uppdaterat 21.04.2020, klockan 08.49, Gustav Nygård.