Etapplan 1 (handel)

Möjligheter för en utveckling av den kommersiella servicen

När etapplandskapsplan 1 uppgjordes var den viktigaste målsättningen att skapa möjligheter för en utveckling av den kommersiella servicen i Österbotten och samtidigt definiera utvecklingens riktlinjer. Planlösningen grundar sig på en utredning av handeln, den gällande lagstiftningen och de riksomfattande målen för områdesanvändningen.

Etapplandskapsplan 1 "Lokalisering av kommersiell service i landskapet Österbotten" godkändes av landskapsfullmäktige 14.5.2012 och fastställdes av miljöministeriet 4.10.2013. Utan fastställelse lämnades en stor detaljhandelsenhet i Edsevö i Pedersöre (KM1) och en stor detaljhandelsenhet i Nixback-Högback i Närpes (KM5). Österbottens förbund sökte ändring hos högsta förvaltningsdomstolen till dessa delar, men besvären förkastades.

Miljöministeriets fastställelsebeslut 4.10.2013

Besvär till högsta förvaltningsdomstolen 29.10.2013

Högsta förvaltningsdomstolens beslut 5.3.2015

Pohjanmaan vaihekaava 1 minibild

Planhandlingar:

Plankarta
Beteckningar och bestämmelser
Planbeskrivning
Konsekvensbedömning

Utredningar:

Lokalisering av kommersiella tjänster i landskapet
Tilläggsutredning 1
Tilläggsutredning 2