Beslutsfattare och samarbetspartner

Dialogens målsättning

Dialogens målsättning är att bl.a. att förankra landskapsplanen hos myndigheter och beslutsfattare så att de förbinder sig till förverkligandet av planen. Vi arbetar därför med att skapa ett smidigt samarbete med också beslutsfattare, myndigheter och andra samarbetspartner.

På den här sidan samlar vi material som behövs för att arbetet ska löpa smidigt.

Kontakta oss

Holm Ann IMG 9795
Ann Holm
Planläggningsdirektör