För medier

Hur kan medierna delta?

De österbottniska medierna kan delta genom att lyfta fram information om hur invånare och andra aktörer och intressenter kan vara med och påverka landskapsplanen. Vi kommer aktivt att informera om processen och speciellt i de faserna när vi behöver respons och åsikter av en större publik.

När och hur kan österbottningarna delta i processen? Vi samlar information om möjligheter att påverka för invånare här

Mer information om landskapsplanen: 

Ann Holm
Planläggningsdirektör
Mobiltelefon:044 320 6540
Ann Seppalan valokuvaamo

Uppdaterat 29.01.2018, klockan 13.17, Marie Sjölind.