Österbottningarnas favoritplatser i naturen

Som en del av arbetet med landskapsplanen 2040 har Österbottens förbund använt en kartapplikation för att samla information om vilka platser som lockar många till rekreation och friluftsliv. Invånarna har själva prickat in sina favoritplatser på kartan. Utredningen är den första av sitt slag i Österbotten.

Enkäten fick 900 svar. Bland de svarande var störst andel i åldern 45–60 år (cirka 49 %) och den näst största åldersgruppen var 26–45-åringar (35 %). Enkäten gjordes 1.11–5.12.2016.

De områden som flest har märkt ut är

 • Gamla hamnen – Fäboda – Pörkenäs, Jakobstad
 • Andra sjön – Tisskärssand – Storsand, Nykarleby
 • Baggberget och Kummelskär, Vörå
 • Svedjehamn, Sommarö fort, Degerträsk och Stundars-Söderfjärden, Korsholm
 • Söderfjärden – Öjberget – Öjen – Risö – Stadsstranden – Metviken – Skogsberget – Storberget, Vasa
 • Åminne och Fäliskäret, Malax
 • Levaneva – Rajavuori och Kotaneva, Laihela
 • Strömmen och Storhamn, Korsnäs
 • Vargberget och Öjskogsparken, Närpes
 • Sälgrund, Kaskö
 • Bötomberget och Norrfjärden, Kristinestad

 

Andra sjön i Nykarleby

Rekreation på sommaren vid Andra sjön, Nykarleby (foto: Christine Bonn)


Christine Bonn, miljösakkunnig vid Österbottens förbund, konstaterar att många platser som redan är välbekanta fick flera omnämnanden, som Öjberget i Vasa, Andra sjön i Nykarleby, Baggberget i Vörå, Svedjehamn i Korsholm och Bötomberget i Kristinestad. Men visst märktes ganska många nya platser också ut, till exempel Kiisk i Pedersöre, Kimo åmynning i Vörå och Risnästräsket i Närpes.


– Storberget i Gerby i Vasa är ett område som lyfts fram och det har stor utvecklingspotential. Det är lätt att ta sig dit och området kan bli intressant även för turister. Här kunde ett utsiktstorn byggas, för härifrån har man fin utsikt över världsarvets skärgård och kan se både Replotbron och farleden mellan Vasa och Umeå, säger Christine Bonn.

 Storberget i Vasa, Vasalines färja syns.

Havsutsikt från Storberget (foto: Christine Bonn)

På hurudana platser njuter invånarna av naturen i Österbotten?

– Havsnära områden är populärast. Hit koncentreras österbottningarnas rekreation, sammanfattar Christine Bonn.

Det gäller både stadsområdens strandpromenader, byarnas simstränder och utflyktsmål i skärgården. Runt Södra Stadsfjärden i Vasa finns en tydlig koncentration av inprickade platser. Gamla hamnen, Fäboda och Pörkenäs i Jakobstad kan urskiljas och Storsand i Monäs. Storhamn i Harrström, Åminne i Malax och Sommarö fortområde i Södra Vallgrund lyfts också fram.

Österbottningarna tar också sikte på andra slags öppna landskap då de rör sig i naturen. Myrområden, som Levaneva i Laihela och Sanemossen i Pörtom, är omtyckta. Söderfjärden med Meteorian lockar också många besökare.

Hur kommer undersökningens resultat att användas?

Resultaten kan bidra till att Österbottens landskapsplan 2040 får fler områden för rekreation.

– Sådana platser som tydligt lyfts fram av invånarna och som har en regional betydelse kommer att föreslås som nya rekreationsområden eller rekreations- eller turistobjekt i landskapsplanen, säger Christine Bonn.

Andra ställen som kommit fram i undersökningen glöms inte heller bort. Möjligheten att använda dem för rekreation och ha med dem i nätverket av rekreationsområden kommer att tas upp med kommunerna.  

Själva metoden att använda digital karta kommer att användas senare i arbetet med landskapsplanen. 

 

 

Resultaten på kartan

Klicka på kartan för att öppna i nytt fönster och zooma in områden.kartbild2

 

Diagram över resultaten (PDF)

Här njuter österbottningarna av naturen - nedladdningsbara bilder (Foto: Christine Bonn/Österbottens förbund)

 

 Andra sjön, NykarlebyAndra sjon1 ChB mini

 Bockabron, Pedersöre Bockabron Kiisk ChB mini

 Fäboda, JakobstadFaboda ChB mini

 Harrström Storhamn, NärpesHarrstrom Storhamn2 ChB mini

 

 

 Kimo åmynning, OravaisKimo amynning ChB mini

 Levaneva, LaihelaLevaneva ChB mini

 Risnästräsket, NärpesRisnastrasket Narpes ChB mini

 Söderfjärden, KorsholmSoderfjarden ChB Mini

 

 

 

Storberget, VasaStorberget1 ChB mini

 

Storsand, NykarlebyStorsand Nykarleby ChB mini

 

Stadsstranden, VasaVasa Stadsstranden ChB mini

 

Degerträsk, VasaDegertrask ChB mini

 

 

 

 

 

Uppdaterat 13.11.2018, klockan 21.13, Marie Sjölind.