Rahoitus

Maakuntastrategiassa vahvistetaan Pohjanmaan maakunnan tärkeimmät kehittämistavoitteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Visiona on Uuden energian Pohjanmaa. Strategia antaa työllemme suunnan ja tavoitteet, mutta toteuttaminen perustuu siihen, että teemme yhdessä asioita, jotka kehittävät Pohjanmaata haluamaamme suuntaan.

Rahaa on rajallisesti, ja haasteena onkin päästä käytettävissä olevilla resursseilla mahdollisimman hyviin tuloksiin. Sen vuoksi meidän on mietittävä, minkä tyyppisiä hankkeita ja toimenpiteitä meidän kannattaa priorisoida ja miten me voimme yhdessä hoitaa niiden rahoituksen.

EAKR-ohjelma

Pohjanmaan liitto rahoittaa hankkeita EAKR-ohjelmaosuuden toimintalinjasta 2 Uusimman tiedon osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen. Vuosittain järjestetään kaksi hakukierrosta.

Lisäksi myönnämme Suomen valtion vastinrahoitusta hankkeille, jotka hakevat rahoitusta Botnia-Atlantica-ohjelmasta 2014–2020.

Esitteitä

Lisätietoja

Niklas Ulfvens
Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö
Puhelin:06 320 6543
Matkapuhelin:044 320 6563

Johanna Leppänen
Erikoissuunnittelija
Puhelin:06 320 6553
Matkapuhelin:044 320 6909

Stefan Rannanpää
Erikoissuunnittelija
Puhelin:06 320 6534
Matkapuhelin:040 721 9732


Päivitetty 13.11.2018, Kello 21.30, Marie Sjölind.