Alueelliset innovaatiot ja kokeilut

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella pyritään turvaamaan Suomen kilpailukyky, edistämään kasvua ja hyödyntämään maan eri osien voimavaroja ja osaamista. Alueiden elinkeinorakennetta vahvistetaan parantamalla yritystoiminnan edellytyksiä ja alueiden uudistumiskykyä.

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen käsittää Pohjanmaalla:

1) Ennakoidun rakennemuutoksen toimet (ERM)

Pohjanmaan maakunnassa AIKO-rahoituksella tuetaan seuraavia ennakoidun rakennemuutoksen toimenpidekokonaisuuksia:

1. Digitalisoituminen ja uudet liiketoimintamallit
Tavoitteena on edistää digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä alueen pk‐yritysten liiketoiminnassa.

2. Tutkimuslaboratorioiden yhteistyöverkostot
Tavoitteena on täydentää alueellista kärkiosaamista parantamalla alueen julkisten tutkimuslaboratorioiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä.

3. Yritysten arvoketjut
Tavoitteena on edistää pk‐yritysten muodostamien verkostojen mahdollisuuksia kokonaistoimituksiin vientimarkkinoilla.

4. Pk‐yritysten ongelmaratkaisukyky
Tavoitteena on edistää pk‐yritysten kykyä kehittää nopeasti ratkaisuja asiakkaiden esiin tuomiin ongelmiin.

5. Rakennemuutoksen ennakointi
Tavoitteena on kehittää alueen toimijoiden kykyä ennakoida rakennemuutosta ja varautua siihen.

Rahoitusta suunnataan pieniin ja nopeisiin kokeiluluontoisiin toimenpiteisiin. Hankkeiden tulee perustua älykkään erikoistumisen mukaiseen, toimialarajat ylittävään innovaatiojärjestelmän kehittämistapaan sekä kytkeytyä maakuntastrategian painopisteisiin monipuolinen elinkeinoelämä ja korkeatasoinen innovaatiotoiminta.

Rahoitettavaksi hyväksytyt ERM-hankkeet (Tilanne 30.5.2017)

2) Valtion ja Vaasan kaupungin välinen kasvusopimus

Rahoituksella tuetaan lisäksi valtion ja Vaasan kaupungin välisen kasvusopimuksen mukaisia toimenpiteitä.

Rahoitettavaksi hyväksytyt kasvusopimushankkeet (Tilanne 30.5.2017)

Lomakkeet:

Rahoitushakemus
AIKO-rahoitushakemuksen täyttöohjeet
AIKO- rahoituksen taustalomakkeen täyttöohjeet (lisätty 24.11.2017)
Tarkennus seurantatietojen ohjeistukseen, työ- ja elinkeinoministeriö 4.10.2017

Maksatushakemus (päivitetty 18.12.2018)

Taustalomake osatoteuttajien tietojen keräämistä varten (päivitetty 18.12.2018)
(HUOM! Tiedot tulee siirtää varsinaisen maksatushakemuksen taustalomakkeille)

Palkkaselvityslomake

Loppuraportti

Päivitetty 18.12.2018, Kello 13.14, Johanna Leppänen.