Ennakoivan rakennemuutoksen hankkeet

Rahoitettavaksi hyväksytyt ERM-hankkeet

DIGI-ACTION (Toteuttaja Vaasan yliopisto)
VEBIC-NET (Toteuttaja Vaasan yliopisto)
Vanguard ADMA  (Toteuttaja Merinova Oy)
PK-ORA - PK-yritysten ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen (Toteuttaja Vaasan yliopisto)
Novia 2Way Development (Toteuttaja Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi)
Metoddesign för bättre problemlösningförmåga (Toteuttaja Ab Jakobstadregionens utvecklingsbolag Concordia)
Kontinuerligt och utökat samarbete mellan näringsliv och yrkesutbildning i Sydösterbotten (Toteuttaja Svenska Österbottens Förbund för Utbildning och Kultur)
Strategiskt entreprenörskap i framtidens företagande (Seff) (Toteuttaja Ab Kristinestads näringslivscentral-Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy)
Energiateknologia-alan pk-yritysten uudet mahdollisuudet toimintaympäristömuutoksessa suuryritysten toimintojen keskittämisen johdosta (Toteuttaja Merinova Oy)
Muutosjoustava Pohjanmaa (Toteuttaja Pohjanmaan liitto)
Wasa Science Fair (Toteuttaja Svenska Handelshögskolan/Hanken Fortbildning, Vaasan yliopisto/Levón-instituutti, Ab yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab/Muotoilukeskus-Designcentrum Muova, Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande)
Implementering av dynamiska affärsmodeller i SME-företag (Toteuttaja Svenska handelshögskolan)
Kansalaiset älykkään erikoistumisen ja avoimen innovaatio-toiminnan uudistajina (CS3-Innovation) (Toteuttaja Vaasan yliopisto)
Käyttäjäinnovaatioiden hyödyntäminen Pk-yritysten innovaatiotoiminnassa (Toteuttaja Vaasan yliopisto)
HuBot - Nätverkande kring humanoida robotar inom vård och skola (Toteuttaja Åbo Akademi)
INTERFACE - Kehitysväline digitalisaation edistämiseksi alkutuotannon, teollisuuden ja kuluttajien välisessä rajapinnassa (Toteuttaja Vaasan yliopisto)
Nordic Hub (Toteuttaja Osuuskunta Viexpo)
RUFH (ReUseFoxHair) (Toteuttaja Centria-ammattikorkeakoulu Oy)
Yritysten TKI-hankkeiden buustausmallin kehittäminen (Toteuttajat Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Oy Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia)
New Power Pro -koulutuksen suunnittelu ja käynnistäminen (Toteuttaja Vaasan yliopisto, Levón-instituutti)
EnergyVaasa Digitalization Academyn suunnittelu ja käynnistäminen (Toteuttaja Oy Merinova Ab)
Gas CoE: International Networking Initiative (Toteuttaja Åbo Akademi)
Technobothnia Robotic Additive Manufacturing (TB-RAM) (Toteuttaja Vaasan yliopisto)
SEFF 2/ innovationsarbete mellan högskolor och företag (Toteuttaja Kristinestads näringslivscentral)
ATTRACT! – Kompetensförsörjning i Jakobstadsregionen 2018 – 2019 (Toteuttaja Ab Jakobstadsnejdens Utvecklingsbolag Concordia)
Träffa Rätt seminarier (Toteuttaja Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur/ Yrkesakademin i Österbotten)
REKRY 2019/ Kampanjan suunnittelu työvoiman riittävyyden varmistamiseksi (Toteuttaja VASEK)

 

 

Päivitetty 04.03.2019, Kello 15.14, Marita Riihimäki.