Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla tuetaan hallitusohjelman mukaista sopimuksellista yhteistyötä sekä maakuntien omaehtoista kehittämistä. Rahoituksen kohteena ovat alueiden kestävää kasvua ja elinkeinojen uudistamista tukevat toimenpiteet.

Määrärahaa (n. 245 000 €/vuosi) kohdistetaan valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien mukaisiin hankkeisiin. Pohjanmaan liitto kohdistaa määrärahat ensisijaisesti koronaepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Hakuaika:
Vuoden 2020 määrärahat on jaettu. Ilmoitamme tässä, kun seuraava hakukierros aukeaa.

Rahoituksen kohdentaminen:
Määrärahaa (n. 245 000 €/vuosi) kohdistetaan valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelmien mukaisiin hankkeisiin.

Rahoitettavien hankkeiden toiminnan tulee ensisijaisesti kohdistua koronaepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Tuensaajat:
Rahoitusta voivat hakea alueelliset kehittämisyhtiöt Pohjanmaalla. Hakija ei voi olla yksittäinen yritys, joka haluaa hankkeella kehittää omaa liiketoimintaansa.

Valintakriteerit:
- hanke hillitsee koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista,
- hankkeen toimenpiteet kohdistuvat laajaan yritysjoukkoon,
- hankkeessa aloitetaan uusia palveluita tai laajennetaan olemassa olevia palveluita.

Hankeaika:
Hankkeita voidaan toteuttaa 31.12.2020 asti. Tarpeen mukaan toteutusaikaa voidaan jatkaa.

Anottava rahoitus:
Anottava rahoitusosuus voi olla enintään 80 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Muu rahoitus voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitusta.

Lopullinen tukitaso muodostuu rahoittajan kanssa käytävän neuvottelun pohjalta.

Rahoitusta voidaan käyttää palkkakustannuksiin ja ostopalveluihin. Hankkeissa käytetään flat rate 24 % kustannusmallia.

Rahoituksen myöntämisperusteet on määritelty seuraavissa laeissa ja asetuksissa:

  • Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
  • Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014)
  • Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014)

Hakemukset:
Allekirjoitettu hakemus ja taustalomakkeet toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.
Hakemus taustalomakkeineen tulee toimittaa myös excel-muodossa osoitteeseen kirjaamo@obotnia.fi.

Rahoitushakemus
Täyttöohje
Taustalomakkeen täyttöohje

Maksatushakemus

Lisätietoja:

Karl-Gustav Byskata
Erikoissuunnittelija
Matkapuhelin:044 724 9286

Päivitetty 18.06.2020, Kello 13.39, Karl-Gustav Byskata.