Botnia-Atlantica 2014–2020

Kansallisen vastinrahoituksen hakeminen 2019

Viimeinen hakukierros anoa kolmevuotisia hankkeita on 11.2.–4.3.2019 (toimintalinjat innovaatio ja ympäristö).  Päättyneiden hankkeiden käyttämättömien varojen mahdollisten palautusten perusteella saattavat myös toimintalinjat Elinkeinoelämä ja Kuljetus olla avoinna hakemuksille. Tarkemmat tiedot löytyvät Botnia-Atlantican kotisivuilta

Voit hakea rahoitusta hankkeellesi kaikista toimintalinjoista: innovaatio, elinkeinoelämä ja ympäristö

Onko hankkeesi hakenut Botnia-Atlantica-ohjelman rahoitusta? Siinä tapauksesa voit hakea kansallista vastinrahoitusta Pohjanmaan liitolta.

Pohjanmaan liitto voi myöntää Suomen valtion vastinrahoitusta hankkeille, jotka hakevat rahoitusta Botnia-Atlantica-ohjelmasta. Kansallista vastinrahoitusta haetaan erillisellä lomakkeella, joka osoitetaan Pohjanmaan liitolle, suomen tai ruotsin kielellä.

Hakijana toimii Botnia-Atlantica-hankkeen johtava tuensaaja, jonka kotipaikka voi olla Suomi tai Ruotsi. Rahoitushakemus perustuu Botnia-Atlantica-ohjelmaa varten laadittuun, Min ansökan -järjestelmässä jätettyyn hankehakemukseen, jossa on esitetty hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Muu julkinen rahoitus

Valtion vastinrahoitusosuus voi olla noin 11 % kokonaisrahoituksesta. Se muodostaa osan Botnia-Atlantica-hankkeen rahoittamiseen Suomesta tarvittavasta julkisesta rahoitusosuudesta. Lisäksi hanke tarvitsee aina myös muuta julkista rahoitusta Suomesta (rahoittajana esimerkiksi kunta, ammattikorkeakoulu, yliopisto tai muu julkisyhteisö).

Pohjanmaan liitto käsittelee hakemuksesi, mutta ensin se viedään kuitenkin n.k. koordinointiryhmään. Ryhmään kuuluu edustajia Pohjanmaan liitosta, Keski-Pohjanmaan liitosta, Etelä-Pohjanmaan liitosta ja Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pyrimme siihen, että Pohjanmaan liitossa tehtävä päätös mahdollisesti myönnettävästä vastinrahoituksesta kulkee ajallisesti käsi kädessä Botnia-Atlantica-hakemuksen käsittelyn kanssa.

Muutoshakemus

Mikäli hanketta ei voida toteuttaa hyväksytyn hankesuunnitelman tai budjetin mukaisesti tai mikäli hankkeessa tapahtuu muunlaisia muutoksia on hakijan viipymättä otettava yhteyttä Pohjanmaan liittoon ja tehdä muutoshakemus. Muutoshakemus tehdään lomakkeella "Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica ohjelma 2014-2020" (alla). Täyttäkää kohta 7 sekä mikäli kyseessä on budjettimuutos myös kohta 8

Hakulomake ja ohjeet

Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica-ohjelma 2014–2020
Ohje Botnia-Atlantica rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Opas hanketoimijoille

Maksatushakemus Suomen valtion vastinrahoitukselle


Botnia-Atlantica-ohjelma on yksi EU:n rahoittamista rajat ylittävistä Interreg-ohjelmista. Ohjelmat kuuluvat rakennerahastojen tavoitteeseen Euroopan alueellinen yhteistyö, jota voidaan myös nimittää Interregiksi.

Pohjanmaan liitto vastaa Suomen valtion kansallisesta vastinrahoituksesta.

Botnia-Atlantica-ohjelma hallinnoidaan Västerbottenin lääninhallituksessa Uumajassa Ruotsissa. Ohjelman sihteeristö, joka mm. vastaa hankeasioiden käsittelystä, toimii hallintoviranomaisen alaisuudessa Uumajassa. Sihteeristöllä on paikallistoimisto Pohjanmaan liitossa Vaasassa.

Norjan osuus ohjelmasta hallinnoidaan Nordlands fylkekommunessa Bodössa.

BA 2014 202 karta CMYK

Päivitetty 11.12.2018, Kello 16.09, Karl-Gustav Byskata.