Botnia-Atlantica 2014–2020

Kansallisen vastinrahoituksen hakeminen 2018

Seuraavat haut: 20.8.–12.9.2018 (elinkeinoelämä ja ympäristö), 11.2.–4.3.2019 (innovaatio ja ympäristö)

Voit hakea rahoitusta hankkeellesi kaikista toimintalinjoista: innovaatio, elinkeinoelämä ja ympäristö

Onko hankkeesi hakenut Botnia-Atlantica-ohjelman rahoitusta? Siinä tapauksesa voit hakea kansallista vastinrahoitusta Pohjanmaan liitolta.

Pohjanmaan liitto voi myöntää Suomen valtion vastinrahoitusta hankkeille, jotka hakevat rahoitusta Botnia-Atlantica-ohjelmasta. Kansallista vastinrahoitusta haetaan erillisellä lomakkeella, joka osoitetaan Pohjanmaan liitolle, suomen tai ruotsin kielellä.

Hakijana toimii Botnia-Atlantica-hankkeen johtava tuensaaja, jonka kotipaikka voi olla Suomi tai Ruotsi. Rahoitushakemus perustuu Botnia-Atlantica-ohjelmaa varten laadittuun, Min ansökan -järjestelmässä jätettyyn hankehakemukseen, jossa on esitetty hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Muu julkinen rahoitus

Valtion vastinrahoitusosuus voi olla noin 11 % kokonaisrahoituksesta. Se muodostaa osan Botnia-Atlantica-hankkeen rahoittamiseen Suomesta tarvittavasta julkisesta rahoitusosuudesta. Lisäksi hanke tarvitsee aina myös muuta julkista rahoitusta Suomesta (rahoittajana esimerkiksi kunta, ammattikorkeakoulu, yliopisto tai muu julkisyhteisö).

Pohjanmaan liitto käsittelee hakemuksesi, mutta ensin se viedään kuitenkin n.k. koordinointiryhmään. Ryhmään kuuluu edustajia Pohjanmaan liitosta, Keski-Pohjanmaan liitosta, Etelä-Pohjanmaan liitosta ja Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Pyrimme siihen, että Pohjanmaan liitossa tehtävä päätös mahdollisesti myönnettävästä vastinrahoituksesta kulkee ajallisesti käsi kädessä Botnia-Atlantica-hakemuksen käsittelyn kanssa.

Hakulomake ja ohjeet

Valtion vastinrahoitushakemus Botnia-Atlantica-ohjelma 2014–2020
Ohje Botnia-Atlantica rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Opas hanketoimijoille

Maksatushakemus Suomen valtion vastinrahoitukselle


Botnia-Atlantica-ohjelma on yksi EU:n rahoittamista rajat ylittävistä Interreg-ohjelmista. Ohjelmat kuuluvat rakennerahastojen tavoitteeseen Euroopan alueellinen yhteistyö, jota voidaan myös nimittää Interregiksi.

Pohjanmaan liitto vastaa Suomen valtion kansallisesta vastinrahoituksesta.

Botnia-Atlantica-ohjelma hallinnoidaan Västerbottenin lääninhallituksessa Uumajassa Ruotsissa. Ohjelman sihteeristö, joka mm. vastaa hankeasioiden käsittelystä, toimii hallintoviranomaisen alaisuudessa Uumajassa. Sihteeristöllä on paikallistoimisto Pohjanmaan liitossa Vaasassa.

Norjan osuus ohjelmasta hallinnoidaan Nordlands fylkekommunessa Bodössa.

BA 2014 202 karta CMYK

Päivitetty 21.06.2018, Kello 07.42, Harriet Skog-Mandell.