Rahoituksen hakeminen

Rahoituksen hakeminen ohjelmakaudella 2014–2020

Pohjanmaan liitto käynnistää hankehakuja tarkemmin määriteltyihin teemoihin ja julkaisee hakuja koskevia ilmoituksia ja hakuaikoja kotisivuilla. Keskustelemme mielellämme etukäteen mahdollisista hankeideoista. Keskustelun tueksi voit täyttää tämän lomakkeen ja lähettää sen Pohjanmaan liittoon: johanna.leppanen@obotnia.fi.

Esitys seminaarissa

Miten haen rahoitusta?

Rahoitusta haetaan EURA2014-järjestelmässä sähköisesti. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Suurella osalla rakennerahastohankkeiden hakijoista on jo nykyisin olemassa Katso-tunniste. Hakijoiden on selvitettävä hyvissä ajoin oman organisaation tilanne. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Tutustu huolellisesti hakemuspohjaan sekä järjestelmässä oleviin ohjeisiin. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. On tärkeää valita oikea toimintalinja, koska hakemuksen muut sisällöt muotoutuvat sen mukaisesti. Hakemusta voi muokata aina siihen asti, kunnes jätät sen viranomaiskäsittelyyn.

Koska rahoituksen hakeminen tapahtuu täysin sähköisesti, hakemusta ei tarvitse tulostaa ja toimittaa rahoittavalle viranomaiselle erikseen allekirjoitettuna. Myös liitteet toimitetaan sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta. Verovelkatodistusta tai selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta ei tarvitse toimittaa.

Yhteishankkeessa vain päätoteuttaja käyttää EURA 2014-järjestelmää. Toteuttajien välillä tulee olla sopimus, jolla päätoteuttaja valtuutetaan edustamaan osatoteuttajia.

Lait, asetukset ja muut hankkeita koskevat ohjeistukset löytyvät sivustolta rakennerahastot.fi

Päivitetty 21.08.2019, Kello 10.04, Johanna Leppänen.