Tulevaisuuden energiatehokas tehdas

Hanke kilpailukykyisen energiatehokaan tehdaskonseptin kehittämiselle.

Tehtaan energiatehokkuus ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen ovat tapoja, jolla voidaan tavoitella ympäristömyötäistä toimintatapaa sekä parantaa tehtaan tuottavuutta. Tehdaskonsepti toimii mahdollisimman ympäristömyötäisesti ja mahdollisimman paljon uusiutuvilla lähienergiaan perustuvilla energiantuotantoratkaisuilla.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää uusi kilpailukykyinen automaatiolla toteutettu energiatehokas tehdaskonsepti, joka toimii mahdollisimman ympäristömyötäisesti ja mahdollisimman paljon uusiutuvilla lähienergiaan perustuvilla energiantuotantoratkaisuilla. Lisäksi tavoitteena oli kehittää virtuaalimalli tulevaisuuden tehtaasta ja tehtaiden tuotantoautomaatiosoluista luoda simulointimalli sekä kehittää Technobothnialle robottisolu kappaletavaratuotantoa ja opetusta varten.
Hankkeen tärkeimmät välittömät tulokset olivat uutta tietoa akkuvalmistuksen nykytilanteesta, akkuvalmistuksen ja ison tehtaan energiatarpeesta ja ylijäämäenergiasta, akkupakettien kokoonpanosolujen suunnittelusta, simuloinnista ja ohjelmoinnista, sekä solun rakentaminen ja testaus Technobotnialla. Tämän lisäksi hanke tuotti myös tietoa ja osaamista akkujen tuotantoprosessista ja sen simuloinnista, tuotantoprosessin vaatimat raaka-aineiden määristä sekä laitteiden, robottien ja niiden vaatiman energian määristä.
Hanke ei kohdannut erityisiä vaikeuksia, mutta avoimen tiedon puute oli ongelmana tehtaan mitoituksessa ja energiamäärien määrittelemissä

 

Kehittämishanketta rahoittaa:

Oy Merinova Ab, Vaasan kaupunki, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto

Investointihanketta rahoittaa:

Vaasan kaupunki, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu

Hankkeen välittömät tulokset ovat uutta tietoa mm seuraavista asioista:
• Akkuvalmistuksen nykytilanne ja suunniteltu tuotantokapasiteetti maailmassa 2018-2021
• Akkupakettien kokoonpanosolujen rakentaminen ja testaus Technobotnialle

Hankkeen tavoitteena oli kehittää uusi kilpailukykyinen automaatiolla toteutettu energiatehokas tehdaskonsepti, joka toimii mahdollisimman ympäristömyötäisesti ja mahdollisimman paljon uusiutuvilla lähienergiaan perustuvilla energiantuotantoratkaisuilla. Lisäksi tavoitteena oli kehittää virtuaalimalli tulevaisuuden tehtaasta ja tehtaiden tuotantoautomaatiosoluista luoda simulointimalli sekä kehittää Technobothnialle robottisolu kappaletavaratuotantoa ja opetusta varten.
‹ Takaisin