Hanketoimijoille

Ota aina yhteyttä Pohjanmaan liittoon, kun sinulla on hankeidea

Sivustolle www.rakennerahastot.fi on kerätty keskeisiä ohjeita ja vinkkejä hankkeiden toteuttamisen tueksi (lait ja asetukset, ohjeet tuensaajalle ja viestintäohjeistus). Ohjeistukseen kannattaa tutustua jo suunnitteluvaiheessa ja viimeistään hankkeen alkumetreillä.

Ohjeet ovat yleisluonteisia. Hankkeet voivat kuitenkin poiketa hyvinkin merkittävästi toisistaan, ja kannattaa aina keskustella Pohjanmaan liiton kanssa siitä, mitkä ohjeet ja mahdolliset poikkeukset koskevat juuri sinun hankettasi. Muistathan, että hankettasi koskevat sitovat ehdot löytyvät rahoituspäätöksestä ja sen liitteistä.

 

 

 

Päivitetty 14.11.2018, Kello 10.11, Marie Sjölind.