Infomöten

Här hittar du informations- och utbildningstillfällen kopplade till ansökningsomgångarna.

Du kan skicka förhandsfrågor inför Österbottens förbunds infomöten i förväg via Lyyti.

Ändringar av datumen är möjliga. Kontrollera datumen på vår hemsida.

Kommande informationsmöten

8.3.2023 Cirkulär ekonomi och energilösningar. Vilka åtgärder har gjorts och vad är nästa steg. Finansieringsmöjligheter via Fonden för rattvis omställning (JTF)  Mera information och anmälning via denna länk (senast 6.3)

Tidigare informationsmöten

Österbottens JTF-infomöte 20.12.2022

Västra Finlands FRO-informationsmöte (på finska) 1.11.2022

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027:

Morgonkaffemöten i Västra Finland

EU-logo med text medfinasieras av europeiska unionen