Infomöten

Här hittar du informations- och utbildningstillfällen kopplade till ansökningsomgångarna.

Du kan skicka förhandsfrågor inför Österbottens förbunds infomöten i förväg via Lyyti.

Ändringar av datumen är möjliga. Kontrollera datumen på vår hemsida.

 

Kommande informationsmöten

Österbottens JTF-infomöte 20.12.2022 kl. 9–11.

Anmäl dig här

Program:

9.00–9.20        Allmänt om  JTF-finansiering

9.20–10.00      Aktuellt om landskapets JTF-finansiering, Österbottens förbund

10.00–10.45    Aktuellt om NTM-centralens JTF-finansiering, Mellersta Finlands NTM-central

10.45–11.00    Diskussion och mötets avslutande

 

Tidigare informationsmöten

Västra Finlands FRO-informationsmöte (på finska), den 1 november kl. 9.30 

Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027:

Morgonkaffemöten i Västra Finland
 • Västra Finlands morgonkaffe (indikatorerna) / på finska - den 4.10.2022 kl. 9–10  Eruf- och ESF+-indikatorerna
 • EURA2021 och grupprojekt 17.3. klo 9.30
 • Infomöte om EU-finansiering 10.3 kl. 9–12.00
  • Program: Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027
  • Ansökningsomgång 1/2022 – program, tyngdpunkter och kriterier
   EURA2021 och grupprojekt
   Vasaregionens ekosystemavtal – innehåll, tyngdpunkter och ansökningsomgång
 • Kostnadsmodeller (på svenska) 26.1 kl. 9–10.30
 • Indikatorer och de minimis-stöd (Västra Finland) (på finska) 20.1 kl. 9–10.30
 • Kostnadsmodeller (Västra Finland) (på finska) 13.1 kl. 9–10.30   
 • Infotillfälle om den nya programperioden (Västra Finland) 23.11.2021 kl. 12–16
 • Workshop för finländska Botnia-Atlantica-projektaktörer och organisationer (på svenska) 28.10.2021 kl. 9–12
 • Österbottens förbunds finansieringsinfo 14.9.2021

EU-logo med text medfinasieras av europeiska unionen