En förstudie av ibruktagandet av Riksarkivets elektroniska arkiveringstjänst

Österbottens förbund ber om anbud på en förstudie av ibruktagandet av Riksarkivets elektroniska arkiveringstjänst.

Projektet är en del av en större arkivutvecklingshelhet med vars hjälp man skapar förutsättningar för ett nyskapande, modernt och öppet minnescenter i Vasa. I förstudien utreds fyra myndigheters förutsättningar att övergå till arkivsamarbete med Riksarkivet: Vasa stad, Laihela kommun, Österbottens välfärdsområde och Österbottens förbund.

Anbudsbegäran och bilaga (på finska)

Anbundsbegäran (pdf)
Bilaga 1. Behörighetskrav och anbudets innehåll (doc)

Inlämning av anbud

Anbudet som kan vara på finska eller svenska sänds senast 13.1.2023 kl 15 på e-post till adressen kirjaamo@obotnia.fi.

Tilläggsuppgifter

Förtydligande frågor kan skickas senast 3.1.2023 till adressen kirjaamo@obotnia.fi. Frågor och svar publiceras på denna sida senast 5.1.2023. Svaren bör beaktas i anbudet.

Kontaktperson: landskapsdirektör Mats Brandt, 044 4934576, mats.brandt@obotnia.fi