Interreg Aurora 2021–2027

Interreg Aurora 2021–2027 är ett nytt program inom den europeiska Interreg-gemenskapen för gränsöverskridande samarbete. Programmet erbjuder stora möjligheter och möjliggör ett nytt och spännande gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Finland, Norge och Sápmi.

Ett nytt programområde

Interreg Aurora kombinerar det geografiska området av de två Interreg 2014–2020-programmen Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica. Programområdet omfattar även Sápmi i Sverige, Finland och Norge.

 

Karta över Interreg Aurora område

Följande NUTS III-regioner omfattas av Interreg Aurora-programmet:

Sverige: Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland
Finland: Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten
Norge: Troms og Finnmark och Nordland
Sápmi: Lappland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland. Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland samt Idre Sameby i Dalarna i Sverige. Troms och Finnmark, Nordland och Tröndelag samt en del av Innlandet (Elgå Reinbeitedistrikt) i Norge.

Tyngdpunkter 

Vid valet av tyngdpunktsområden för programmet har valts teman med vilka programmet bäst kan påverka och som skapar gränsöverskridande mervärde. Vid beredningen av programmet poängterades hållbar utveckling ur ett brett perspektiv samt från miljö och sociala utgångspunkter.

Urval av programinnehåll:

  • Politiskt mål 1: ett smartare Europa
  • Politiskt mål 2: ett grönare Europa
  • Politiskt mål 4: ett mer socialt Europa samt
  • Interreg specialmål: förbättrande av samarbetsförvaltningen

Första ansökningsomgången har öppnat

Den första inbjudan till projektansökningar för Interreg Aurora-programmet 2021–2027 är öppen från den 21 juni till den 31 augusti 2022. Alla prioriteringar och särskilda mål är öppna för projektansökningar.

Läs mer här.

Läs mer om Interreg Aurora-programmet.

 

Ehrs Susanna IMG 9690
Susanna Ehrs
Regionutvecklingsexpert