Utgångspunkter för landskapsstrategin

FN:s mål för hållbar utveckling Agenda 2030

En tredje viktig utgångspunkt för beredningen är FN:s mål för hållbar utveckling Agenda 2030. Målet för beredningen är att bygga upp en landskapsstrategi som lägger grunden för ett ekonomiskt, socialt, kulturellt och ekologiskt hållbart Österbotten.

Mer information om Agenda 2030

Hållbar utveckling

Väsentliga förändringsfenomen

Österbottens nya landskapsstrategi kommer att utgå från fenomen. I praktiken innebär detta att landskapsstrategin beskriver hur väsentliga förändringsfenomen påverkar utvecklingen i Österbotten samt genom vilka mål och åtgärder man försöker bemöta konsekvenserna av dessa fenomen.

Följande har i framtidsarbetet i landskapet identifierats som väsentliga förändringsfenomen:

  • Klimatförändring och överkonsumtion av resurser (inklusive t.ex. förnybar energi, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald)
  • Digitalisering (inklusive t.ex. industri 4.0, användning av data, plattformsekonomi, förändringar i arbete, cybersäkerhet, digital kompetens)
  • Demografisk förändring (inklusive bl.a. försämrad försörjningskvot, urbanisering, mer heterogen befolkning)
  • Ökande ojämlikhet (inklusive bl.a. polariserad välfärd, splittring i samhället, förändringar i arbete, demokratiutmaningar).

Framtidsarbete i Österbotten: Megatrender och förändringskrafter