Projektregister

ERUF-projekt finansierade av Österbottens förbund

Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 har sammanlagt 5 prioriterade områden och 13 särskilda mål.

Österbottens förbund finansierar projekt som hänför sig till prioriterat område 2, Produktion och utnyttjande av ny kunskap och kompetens (ERUF).

Sök projekt enligt särskilt mål eller landskapsstrategins insatsområden.

Antal resultat: 9